تخفيف كده

خبرنامه تخفيفكده
نام ونام خانوادگی
تلفن همراه
ایمیل
با تكميل اطلاعات فوق و ارسال آن به جمع كاربران خاص ما پيوسته و همواره از آخرين اخبار سايت و تخفيفها مطلع خواهيد شد.

برشکا Bershka

برشکا Bershka

5098
1392/3/29
پوشاک بانوان
شیخ صدوق جنوبی - میدان برج - حدفاصل كوجه 12 و 14 نظر عربی - نبش کوچه شاخ نبات مرداویج حدفاصل رسالت جنوبی و فارابی جنوبی

  • توضیحات: ٌWomen's wear

  • فکس:
  • همراه:
  • وبسایت:
  • ایمیل:
  • تلفن: 36686728 - 36290396 - 336694250

  • مدیریت:

لیست تخفیف ها

70 %تا
70%
حراج

1396/5/31

تا

1396/7/16

50 %تا
50%
حراج آغاز شد

1396/1/29

تا

1396/2/31

70 %تا
70%
حراج پایان فصل

1395/11/9

تا

1395/12/5

70 %تا
70%
حراج تابستان

1395/5/23

تا

1395/7/16

70 %تا
70%
حراج آغاز شد

1395/2/6

تا

1395/3/14

خدمات ویژه

New Collection

1394/8/18

تا

1394/9/13

افتتاح شعبه جدید

1394/8/13

تا

1394/9/8

new collection

1394/7/15

تا

1394/8/13

new collection

1394/4/2

تا

1394/4/26

New collection

1393/2/1

تا

1393/2/31

اطلاع از تخفیفات
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 1.25 (2 رای)